Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Matavfall

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Vad många inte tänker på är att matresterna innehåller massor av energi och näring. När det kastas tillsammans med vanliga sopor går värdefullt material upp i rök. Om matresterna och potatisskalen i stället sorteras ut kan de återvinnas och omvandlas till biogas och biogödsel.

Biogas är ett helt förnyelsebart fordonsbränsle som kan ersätta bensin och diesel och kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Biogödsel kan ersätta konstgödsel och användas i jord- och skogsbruk. På så sätt kan kretsloppet slutas mellan stad och landsbygd.

Var med du också och låt dina matrester jobba för klimatet!

Obligatoriskt att sortera ut matavfall

Från 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i hela EU att sortera ut matavfallet från annat avfall. Ändring i lagstiftningen kommer från nya EU-krav och innebär att alla företag och verksamheter i Borgholms kommun – livsmedelsbutiker, restauranger, campingar, skolor med flera – ska sortera ut sitt matavfall och på så sätt bidra till en bättre miljö. Det övergripande målet i svensk miljöpolitik är att vi ska arbeta för ett hållbart samhälle så att vi kan lösa de stora miljöproblemen och Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas.

I Borgholms kommun infördes matavfallsinsamling i januari 2015 och många verksamheter är redan i gång med sin sortering, med gott resultat. Matavfall är en värdefull resurs som vi måste ta hand om. Maten ska förstås ätas upp, men skal och matrester är värdefullt. Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet och ett av delmålen är även att hushålla med resurserna i livsmedelskedjan.

Abonnemang för Osorterat avfall försvinner

Från 1 januari 2024 tillåts inte abonnemang där matavfallet inte sorteras ut och vi kommer därmed att ta bort abonnemangsformen Osorterat avfall från vår avfallstaxa. Det innebär att du inte längre kan ha en container där påsar för matavfall och restavfall blandas. För dig som har abonnemangsformen behöver du nu välja mellan:

  1. Att fortsätt ha en container för ditt restavfall och komplettera med ett eller flera kärl (140 liter) för utsortering av matavfall i den gröna påsen. Ange totalt antal kärl du vill beställa. I abonnemanget ingår ett matavfallskärl och för varje tillkommande kärl utöver det tillkommer en fast avgift per kärl + viktavgift.
  2. Att ändra ditt abonnemang till ett eller flera sopkärl där du blandar gröna påsar för matavfall tillsammans med andra påsar för restavfall. Kärlen finns i storlekarna 190 liter, 370 liter eller 660 liter.

Har du en större verksamhet och behöver större behållare för utsortering av matavfall i den gröna påsen, exempelvis en bottentömmande behållare, kontakta vår kundservice för att hitta en bra lösning för din verksamhet.

Viktigt att veta

Om vi inte får information om ditt val kommer vi att placera ut det kärl för matavfallsinsamling (140 liter) som ingår i ditt abonnemang för container. Kärlet kommer att ställas ut på din hämtningsplats i god tid inför din första tömning under 2024. I matavfallskärlet får enbart matavfall kastas.

Allt matavfall ska läggas i den gröna påse som Borgholm Energi tillhandahåller och övrigt restavfall i en annan plastpåse. Det är viktigt att påsen knyts ordentligt med dubbelknut.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det efterföljs.

Behöver du nya gröna påsar?

Matavfallet ska ligga i en separat grön påse/säck, som ska knytas med dubbelknut och läggas i sopkärlet. Som verksamhetsutövare kan du helt kostnadsfritt beställa leverans av gröna påsar samt gröna säckar. Påsarna levereras kartongvis (en kartong innehåller 27 rullar á 25 påsar). Säck 60 liter levereras kartongvis (en kartong innehåller 18 rullar á 15 säckar) och beställs via vår hemsida. 

Öppna menyn