Matavfall

Alla företag och verksamheter i Borgholms kommun – livsmedelsbutiker, restauranger, campingar, skolor med flera – kan sortera ut sitt matavfall och bidra till en bättre miljö. Många verksamheter är redan igång med sin sortering, med gott resultat.

Var med och minska matsvinnet

Varje år slängs stora mängder mat i de vanliga soporna och förbränns. Att minska matsvinnet ger den största miljövinsten, men det matavfall som ändå uppstår kan rötas och bli till biogas och biogödsel.

Det är både enkelt och bra för miljön att matavfallssortera. Om många är med kan vi göra skillnad!

Matavfall i grön påse

Matavfallet ska ligga i en separat grön påse/säck, som ska knytas med dubbelknut och läggas i sopkärlet. Om du har containerabonnemang behöver du ha ”sorterat abonnemang”. Då får du ett sopkärl till matavfallet.

Öppna menyn