Renhållningsordning

Borgholms kommun har förnyat sin renhållningsordning, som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. I avfallsplanen finns kommunens mål och åtgärder för att minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet.

I föreskrifterna regleras insamling och hantering av hushållsavfall – källsortering, sophämtning, slamtömning, latrin, dispenser m.m.

Öppna menyn