Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Tänk på vad du spolar ner

Visste du att varje år kastas stora mängder skräp i toaletten? Skräp som orsakar stopp i ledningar, problem i reningsverken och som slutligen riskerar att hamna i havet. Bara toalettpapper, bajs och kiss i avloppet! En självklarhet för många, men värt att påminna om. Toaletten är ingen papperskorg och du kan själv påverka kvaliteten på avloppsvattnet genom att inte spola ner något annat. Varje år skapar nedspolat skräp proppar i våra pumpstationer, ställer till stora problem på våra reningsverk och orsakar miljöproblem då farliga ämnen kommer ut i vårt gemensamma vatten. Tillsammans kan vi hjälpas åt.

Hjälp till att upplysa om att följande saker under inga omständigheter får spolas ner i toaletten:

  • Matfett (du kan läsa mer om hanteringen av matfett här)
  • Använda tamponger, bindor, trosskydd och kondomer
  • Tops, pads och liknande bomullsprodukter för rengöring
  • Våtservetter, tvättlappar och tandtråd
  • Hushållspapper

Ovanstående produkter bildar proppar i avloppsledningsnätet och pumpstationerna. Toalettpapper faller sönder medan hushållspapper, våtservetter och liknande produkter har en annan struktur som gör att de inte faller sönder utan istället har en tendens att tvinna ihop sig med annat.

  • Mediciner (återlämna överblivna och utgångna läkemedel till apoteket)
  • Färgrester (innehåller tungmetaller, till exempel kadmium)
  • Snus, cigaretter och fimpar (innehåller också kadmium)

Varje år spolas runt 1,4 miljarder snusprillor ner i toaletten. Tobaksvaror innehåller mycket gifter, framför allt tungmetallen kadmium. När man spolar ner snus och cigaretter i avloppet kommer gifterna ut i naturen där de förstör miljön. Snus och cigaretter slänger man i papperskorgen. Se till att cigaretten är ordentligt släckt innan du slänger den.

Varför och hur ska jag rengöra mina penslar?

Även färg kan innehålla kadmium och andra tungmetaller, och ska aldrig spolas ner i avloppet, eftersom det får stora konsekvenser för vår miljö. Metallen kadmium används i vissa gula och röda färgpigment. De är vanligast i oljefärg men förekommer även i akryl- och akvarellfärger och minsta penseltvätt under kranen kan skicka ut metaller i avloppet. Färgrester och förbrukade penslar lämnar du istället in på din närmaste återvinningscentral.

Vill du återanvända penseln rengör du den genom att styrka av det mesta av färgen på ett tidnings-eller täckpapper. Pappret lägger du bland hushållssoporna. Skölj sedan penseln i en burk med penseltvätt om det är en oljebaserad färg eller vatten om det är en vattenbaserad färg. Torka ur penseln igen och smörj in den med såpa innan du rengör den under rinnande vatten.

Tänk på att en burk med penseltvätt/tvättvatten kan användas flera gånger om du sätter lock på den. När den blivit allt för smutsig lämnar du burken märkt ”penseltvätt” på en återvinningscentral.

Varför är kadmium så dåligt?

Kadmium är ett ämne som är giftigt för vattenlevande organismer och är därför högst olämpligt att spola ner i avloppet. När det sköljs ut i vasken eller spolas ner i toaletten och hamnar i reningsverket fälls det mesta ut i slammet som annars hade kunnat återanvända för jordförbättring.

Är du osäker på vad du kan spola ner i toaletten finns en enkel regel: enbart kiss, bajs och toalettpapper – ingenting annat! Och använd gärna miljömärkta produkter i badrummet och för städning. Om alla hjälps åt att följa den regeln sparar vi tillsammans på vår värdefulla miljö!

Öppna menyn