Tänk på vad du spolar ner

Allt som spolas ner i avloppet hamnar i ett av våra reningsverk där det behandlas och renas. Från ett hushåll produceras spillvatten från toaletter, men också från bad, disk och tvätt, så kallat BDT-vatten.

Du kan själv påverka kvaliteten på spillvattnet genom att inte spola ner något annat än det som passerat genom kroppen samt toalettpapper i avloppet. Toaletten är alltså till för kiss, bajs och toalettpapper. När fel saker spolas ned i toaletten stör det reningsprocessen. Det finns även många miljöfarliga ämnen som inte kan brytas ner i reningsverket, utan som följer med ut i havet.

Toaletten är ingen papperskorg utan kasta bindor, trosskydd, bomullstops, våtservetter, hushållspapper, tvättlappar, tandtråd, kondomer och annat skräp i en separat skräphink. Överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket och allt som är farligt avfall ska lämnas till återvinningscentral. Använd gärna miljömärkta produkter.

Öppna menyn