Inom verksamhetsområde

Inom ett verksamhetsområde (VO) gäller Vattentjänstlagen. Lagen innebär att det finns särskilda rättigheter och skyldigheter för Borgholm Energi (huvudman i Borgholms kommun) och fastighetsägarna inom ett verksamhetsområde. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhets­områdets gränser och vilken taxa som gäller.

Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde har rätt till den eller de VA-tjänster som är antagna för området. Inom ett verksamhetsområde har huvudmannen, Borgholm Energi, rättighet att ansluta fastigheter till samma antagna VA-tjänster.

Du som ansluter till kommunalt vatten, spillvatten eller dagvatten har ansvar för ledningarna som finns på din fastighet. Det gäller från anslutningspunkten, som oftast finns vid tomtgränsen. Som fastighetsägare ansvarar du för att åtgärda eventuella fel på dessa ledningar. Borgholm Energi ansvarar för att underhålla och åtgärda ledningarna utanför anslutningspunkten.

Är du osäker på om din fastighet tillhör ett verksamhetsområde eller inte går det bra att kontakta vår kundservice.

Öppna menyn