Område Löttorp-Böda

Du som bor inom området Löttorp-Böda har vattenkvalitet enligt tabellen nedan. Här till höger på sidan kan du ladda ner en pdf med fullständiga siffror och aktuella medelvärden.

Under sommarperioden använder vi mer vatten från Löttorps vattenverk vilket kan ge vattnet en lätt färgad ton – detta är ofarligt och vattnet kan användas som vanligt.

VärdeTypiskt värde under 2022
pH8,1
Hårdhet (gr dH)6,6
Kalcium (mg/l)42
Magnesium (mg/l)3,0
Järn (mg/l)<0,05
Mangan (mg/l)<0,02
Fluorid ( mg/l)0,2
Alkanitet (mgHCO3/l)140
Konduktivitet (mS/m)36
Öppna menyn