Priser och avtal

I menyn till vänster kan du läsa mer om de aktuella elnätsavgifter som innefattas av våra elnätsabonnemang för  företag, det vill säga organisationers verksamhet inom vårt nätområde och som använder el. Elnätsavgiften täcker alla kostnader som är förknippade med att leverera elen till er via elnätet.

Avtal

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet.

Öppna menyn