Priser och avtal

Här hittar ni våra aktuella elnätsavgifter som ni betalar om ni har ett elnätsabonnemang med oss, det vill säga om ni har en verksamhet inom vårt nätområde och använder el. Elnätsavgiften täcker alla kostnader som är förknippade med att leverera elen till er via elnätet.

Avtal

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet.

Öppna menyn