Så funkar det

Fjärrvärmeanläggningar började byggas för att förbättra luften i våra städer. Idén var enkel – genom att använda billiga och lokalt tillgängliga energiresurser kunde värmebehovet tillgodoses på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Istället för att var och en har sin egen uppvärmningskälla, använder vi en stor gemensam källa. Vi skickar ut hett vatten i fjärrvärmenätet, som snabbt värmer upp element och kranvatten hos alla som är anslutna. Mer resurseffektivt än så blir det inte.

Din fjärrvärmecentral

Det finns fjärrvärmeverk i Löttorp och Borgholm och vi kan erbjuda fjärrvärme till fastighetsägare i dessa områden. Vi ansvarar för underhåll och drift av anläggningarna och kulvertsystemen. Allt du behöver för att ta emot värmen är en fjärrvärmecentral. Fjärrvärmecentralen har en förväntad livslängd på 20-30 år och kräver minimalt med underhåll. Centralen i ditt hus är knutpunkten mellan fjärrvärmenätet och värmesystemet.

Fjärrvärme kan kompletteras med annan värmekälla i bostaden som tex. luftvärmepump, kakelugn eller braskamin.

Fjärrvärmecentralen i ditt hus är knutpunkten mellan fjärrvärmenätet och värmesystemet.

Här värmer det varma fjärrvärmevattnet dels upp det vatten som cirkulerar i värmeelementen och dels tappvarmvatten till bland annat kök och badrum. Vattnet värms upp i en värmeväxlare. Dessa fungerar genom att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar, som har god värmeledningsförmåga.

På andra sidan väggarna finns ett annat kanalsystem, där det vatten som ska värmas cirkulerar. I en fjärrvärmecentral finns minst två värmeväxlare, en för tappvarmvatten och en för värmeledningssystemet. Förutom detta innehåller centralen cirkulationspump, expansionskärl och styrutrustning. Fjärrvärmevattnets genomströmning i värmeväxlarna regleras med styrutrustning vilket gör att så mycket värme som behövs överförs till huset.

Det är du som äger din fjärrvärmecentral, men vi hjälper dig gärna om det skulle uppstå problem. Du kan även vända dig till en rörentreprenör.

Öppna menyn