Priser och avtal

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Fjärrvärmepris från och med 1 januari 2021
för större fastigheter (över 25 kw värmeväxlare)

Större fastigheter (över 25 kw värmeväxlare) Exkl. momsInkl. moms
Anslutningsavgift kr/kw800 kr1 000 kr
Fast avgift kr/år1 020 kr1 275 kr
Förbrukningsavgift öre/kWh76,57 kr95,71 öre
Fjärrvärmeövervakning/Serviceavtal kr/år5 000 kr6 250 kr
Totalvärme kr/årEnl. offert-

I de fall kunden väljer totalvärme utgår ingen anslutningsavgift.

 

Kostnadsjämförelse för flerbostadshus, samfälligheter och lokaler för 2021 (priser inkl. moms)

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per årVarav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh77 822 kr1 275 kr76 565 kr
193 MWh185 989 kr1 275 kr184 714 kr
500 MWh479 808 kr1 275 kr478 533 kr
1000 MWh958 341 kr1 275 kr957 066 kr
Öppna menyn