Priser och avtal

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Fjärrvärmepris från och med 1 januari 2024
för större fastigheter (över 25 kw värmeväxlare)

Större fastigheter (över 25 kw värmeväxlare) Exkl. momsInkl. moms
Anslutningsavgift kr/kw800 kr1 000 kr
Fast avgift kr/år1 276 kr1 595 kr
Förbrukningsavgift öre/kWh95,86 öre119,83 öre
Fjärrvärmeövervakning/Serviceavtal kr/år5 000 kr6 250 kr
Totalvärme kr/årEnl. offert-
Markvärme64 öre80 öre

I de fall kunden väljer totalvärme utgår ingen anslutningsavgift.

Fjärrvärmepris från och med 1 januari 2024
för mindre fastigheter (max 25 kw värmeväxlare)

Mindre fastigheter (max 25 kw värmeväxlare)Exkl. momsInkl. moms
Anslutningsavgift20 000 kr25 000 kr
Fast avgift kr/år1 380 kr1 725 kr
Förbrukningsavgift öre/kWh99,05 öre123,81 öre

Kostnadsjämförelse för flerbostadshus, samfälligheter och lokaler 2024 (priser inkl. moms)

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per årVarav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh97 459 kr1 595 kr95 864 kr
193 MWh232 867 kr1 595 kr231 272 kr
500 MWh600 745 kr1 595 kr599 150 kr
1000 MWh1 199 895 kr1 595 kr1 198 300 kr
Öppna menyn