Utveckling av ledningsnät

Borgholm Energi levererar dricksvatten av hög kvalitet och arbetar ständigt för en miljösäkrad avloppshantering i kommunen. Att bygga ut och underhålla vatten- och avloppsnätet i Borgholms Kommun är en viktig del i detta.

Öppna menyn