Reningsverk

Vi har reningsverk i Borgholm, Sandvik, Byxelkrok och Böda. Till Borgholms reningsverk kommer avloppet från Borgholm, Köpingsvik, Lindby och Borgehage.

Avloppsvattnet renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Galler tar bort stora föremål och partiklar. Därefter luftas vattnet och blandas med ett biologiskt slam vars bakterier äter upp organiskt material i vattnet. I Borgholms reningsverk behandlas vattnet också med slam i zoner utan syre. Det gör att bakterierna kan omvandla kväveföreningar till kvävgas. Slammet pumpas sedan tillbaka och återanvänds.

Det sista steget i behandlingen är att vattnet tillförs fällningskemikalier. De får fosfor och lösta partiklar att klumpa ihop sig och sjunka till botten. Därefter kan det renade vattnet lämna reningsverket och cirkulera tillbaka ut i naturen.

De tre övriga reningsverken i kommunen fungerar ungefär på samma sätt som Borgholms reningsverk, men de är mindre. Till Böda reningsverk kommer avlopp från Löttorp och Böda. Verket har hög belastning under sommaren, då avloppet från bland annat flera stora campingplatser på norra Öland pumpas dit. I Böda används det renade avloppsvattnet för bevattning av åkermark för djurfoder. Därmed minskas både belastningen på våra grundvattentäkter och kväveutsläppen från reningsverket. Tack vare detta kan lantbrukarna tryggt räkna med säkra vallskördar även under en torr sommar.

Längs östra sidan av kommunen renas avloppet i biologiska dammar och infiltrationsanläggningar. Avloppsvattnet från Halltorp, Rälla och Stora Rör pumpas till reningsverket i Färjestaden.

 

 

Öppna menyn