Välj rätt säkring

Storleken på den fasta avgift du betalar för att elen ska komma hem till dig beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring. Hur stor huvudsäkring du behöver styrs av:

  • Din elanvändning. Ju högre elanvändning desto större säkring måste du ha.
  • Anslutna apparater. Har du stora energikrävande apparater med högt effektbehov behöver du sannolikt en större säkring. Exempel på sådana apparater är bastu eller golvvärme. Har du elvärme är elpatronens eller dina elelements effektbehov avgörande.
  • Hur din elanvändning fördelar sig över tiden. Använder du mycket el under vissa perioder kan det kräva en större huvudsäkring.

Rekommendationer

Dessa rekommendationer ger en ungefärlig bild av ditt säkringsbehov. Du kan utläsa säkringens storlek genom färgen på den lilla ”indikeringsknapp” som lossnar när säkringen går – du återfinner samma färg på bottenplattorna i din elcentral som visar vilken säkring som passar i de olika hålen.

16 A – Årlig elanvändning på 0-25 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 11 kW. Har du elpatron, många elelement eller andra stora apparater kan du behöva 20 eller 25 A säkring. 16 A säkringar har grå märkning.

20 A – Årlig elanvändning på 20 000-35 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 14 kW. Har du elpatron, många elelement, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 35A säkring eller större. 20 A säkringar har blå märkning.

25 A – Årlig elanvändning 30 000-50 000 kWh/år. Samtidigt effektuttag max 17 kW. Har du elpatron, många elelement, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 35A säkring eller större. 25 A säkringar har gul märkning.

Testa med en lägre säkring

Om du tror att du kan klara dig med en mindre huvudsäkring kan du prova att använda den lägre säkringen samtidigt som du har ett stort effektuttag. Du behöver inte bygga om din anläggning för att prova en mindre säkring. Det är bottenplattorna som säkringen är monterad på som avgör vilken största säkringsstorlek du kan använda och därmed får betala för. Endast en behörig elinstallatör får byta bottenplattor.

Om säkringen håller så vet du att du skulle klara dig med en lägre huvudsäkring. Vill du byta säkring och därmed få sänkt nätavgift måste du anlita en behörig elinstallatör som byter ut bottenplattorna. Elinstallatören anmäler sedan till oss att ändringen är utförd och vi registrerar i din nya säkringsstorlek i vår kunddatabas.

Höja säkringen

Kontakta en behörig elinstallatör om du behöver höja din huvudsäkring. Elinstallatören skickar då först in en så kallad föranmälan till oss. Vi kontrollerar sedan att elnätet där du bor är dimensionerat för höjningen.

Öppna menyn