Mätning av din elanvändning

Din elmätare visar hur mycket el du använder i din villa eller lägenhet. Borgholm Energi tillhandahåller mätaren och det är också vi som ansvarar för flytt, byte och service. Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla mätaren i gott skick.

Fjärravläst mätare

Du som är elnätskund hos oss har en fjärravläst elmätare. Det innebär att du alltid kommer att få en elräkning som baseras på din verkliga elanvändning. Den fjärravlästa mätaren skickar information om din elanvändning direkt till oss istället för att vi kommer hem till dig och läser av mätaren manuellt. Om du vill, kan du fortfarande kontrollera din användning via displayen på mätaren.

Din elanvändning

Mätarna är av olika fabrikat och förekommer i ett antal varianter. Via din mätare kan du ha koll på din elanvändning. På displayen kan du se din mätarställning, det vill säga den el du använt i kilowatttimmar (kWh). För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period kolla mätarställning dag 1 och den sista dagen av perioden. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning. Ett bättre och mer överskådligt sätt är att logga in och kolla på Mina Sidor.

Mätarbyte

Mätaren behöver bytas efter en viss tid. Det vanligaste intervallet är var 10:e år. När det är dags för byte kontaktar vi dig med förslag på datum och tid för byte av mätaren på plats hos dig.

Öppna menyn