Elnät

Elnätstaxan justeras inför 2024 med +17% jämfört med den taxa som gäller från juli 2023. Jämför vi med taxan som gällde i januari 2023 är justeringen -3% i snitt, vilket innebär att vi nästan går upp till den nivå vi hade innan den kraftiga sänkning vi gjorde i juli.

Traditionellt gör Borgholm Energi prisjusteringar för Elnät en gång per år, men då har elprisets svängningar varit små, lättare att beräkna och prognostisera framåt i tid. Nu när elpriset och våra kostnader varierar alltmer kan elnätsavgifterna behöva justeras oftare. I juli 2023 sänktes elnätsavgifterna med nästan 200 kronor i månaden för en typisk villakund.

För en kund i hus med ett elnätsabonnemang med 16 A säkring och en förbrukning på 20 000 kWh blir förändringen cirka -31 kronor per månad jämfört med 1 januari 2023 och +179 kronor per månad jämfört med 1 juli 2023.

Genom att använda elen smart hjälps vi alla åt att hålla priserna nere och vi uppmanar alla fortsätta att spara på elen och att jämna ut sin förbrukning.

Öppna menyn