Elnät

Inför 2023 justeras taxan för Elnät med i snitt 5 %. För en kund i hus med ett elnätsabonnemang med 16 A säkring och en förbrukning på 20 000 kWh blir förändringen cirka +40 kronor per månad.

Vårt fokus ligger idag på att öka elnätets leverans- och personsäkerhet, bland annat genom byten till moderna kabelskåp, nätstationer och nedgrävning av återstående luftledningar. I delar av nätet krävs det även för framtiden ökad kapacitet i form av nya ledningar.

Inom de kommande 20 åren förväntas vi använda ungefär 30 % mer el än idag. För att det ska bli hållbart behövs inte bara mer el från förnybara källor såsom solcellsanläggningar kopplade till nätet, utan även smartare sätt att använda elen på. Under 2021 byttes alla elmätare hos kunder i Borgholm Energis elnätsområde för att möta de behov och krav som finns idag. Den nya mätaren kan mäta både elanvändning och produktion och är därmed förberedd för dig som blir installerar solceller och blir microproducent. Den nya mätaren med HAN-port ger dessutom bättre förutsättningar för att minska energiförbrukningen och därmed kostnaderna.

Öppna menyn