Om webbplatsen

Det är vi på Borgholm Energi som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att kunna ta det av den. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de tillgänglighetsproblem som vi känner till och hur vi planerar att åtgärda dem. Längre ner i texten finns information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att vår hemsida ska kunna uppfattas och användas av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Vill du läsa mer om WCAG hittar du information om webbriktlinjer för tillgänglighet här.

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Tillgänglighetsexperter hos vår leverantör har granskat webbplatsen utifrån WCAG 2.1 AA.

Kända tillgänglighetsproblem

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG. Just nu pågår en omfattande genomlysning av vår hemsida och upptäckta tillgänglighetsproblem håller på att åtgärdas. Vi kommer därefter att redogöra för resultatet och eventuellt återstående åtgärdspunkter här. Arbetet beräknas vara färdigt i januari.

Kontakta oss

Om du upplever brister eller på något sätt hindras från att ta del av vår digitala service önskar vi att du meddelar oss om det. Det gör du genom att skicka ett e-post till kommunikation@borgholmenergi.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du även kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Öppna menyn