Om webbplatsen

Det är vi på Borgholm Energi som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att kunna ta det av den. Den här sidan beskriver hur www.borgholmenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service samt eventuella kända tillgänglighetsproblem. Längre ner i texten finns information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att vår hemsida ska kunna uppfattas och användas av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Vill du läsa mer om WCAG hittar du information om webbriktlinjer för tillgänglighet här.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga enligt alla kriterier i WCAG, men arbetar löpande med att tillgängliggöra de delar som ännu inte uppfyller kraven fullt ut. Webbplatsen är därför delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det kan förekomma dokument som är inte tillgängliga.
  • Det kan finnas bilder som saknar tillräcklig beskrivning.
  • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.
  • Det kan finnas formulärfält som saknar beskrivning
  • Det kan saknas stöd för att fylla i formulär.
  • Webbplatsen saknar funktioner för uppläsning av text.

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Vi har gjort intern testning av www.borgholmenergi.se samt att tillgänglighetsexperter hos vår leverantör har granskat webbplatsen utifrån WCAG 2.1 AA.

Kontakta oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, upplever brister eller på något sätt hindras från att ta del av vår digitala service önskar vi att du meddelar oss om det. Det gör du genom att skicka ett e-post till kommunikation@borgholmenergi.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Öppna menyn