Vår verksamhet

Att avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avlopp fungerar är avgörande för att ölandsbornas vardag ska fungera. Vi på Borgholm Energi är glada över att få vara en del av just den vardagen hos dig som en av våra 13 000 privat- och företagskunder.

Vi arbetar inom fem affärsområden – Elnät, Fjärrvärme, Vatten och avlopp, Återvinning och avfall samt Fastigheter.

Elnät

Vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva elnätsverksamhet inom vår nätkoncession beläget i området Borgholm – Köpingsvik med omnejd, verksamheten lyder under ellagen. Elnätet bedrivs med stöd av vår nätkoncession, verksamheten bedrivs i form av monopol på en geografiskt avgränsad yta. Koncessionsplikten innebär att vi har ett ansvar att tillhandahålla elnätstjänster till befintliga och nya kunder inom koncessionsområdet.

Vi sköter även drift och underhåll av det kommunala belysningsnätet i Borgholms Kommun.

Fjärrvärme

Vårt huvudsakliga uppdrag är att producera och leverera fjärrvärme i tätorterna Borgholm och Löttorp. Vi erbjuder även leverans av ånga, serviceavtal samt totalvärmelösningar till våra kunder. Verksamheten lyder under fjärrvärmelagen.

Vatten och avlopp

Som huvudman har vi ansvar enligt vattentjänstlagen att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang. Detta innefattar att underhålla befintliga vattentäkter men även att hitta nya för att kunna generera ett bra råvatten. Från råvattnet ska vi producera ett livsmedelsgodkänt dricksvatten med rätt tryck och av god mängd.

I samråd med och på uppdrag av Borgholms kommun ska vi bygga ut, förnya och underhålla ledningsnätet enligt kommunens VA-plan för att tillhandahålla VA-tjänster till befintliga och nya kunder. Vi ska också omhänderta och rena avloppsvatten enligt de tillstånd och myndighetskrav som VA lyder under men även processoptimera och förbättra befintlig teknik.

Återvinning och avfall

Borgholm Energi AB har uppdraget att samla in, transportera och behandla hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter, i Borgholms kommun. Borgholm Energi sköter driften av de två återvinningscentralerna Kalleguta och Böda i kommunen, men har upphandlat insamlings-, transport- och behandlingstjänsterna.

Fastigheter

Fastighetsverksamhetens uppdrag är att bygga, äga och förvalta egna fastigheter och bostäder. Våra fastigheter finns på fem orter i kommunen.

 

 

Öppna menyn