Campingverksamheter

Borgholm Energi har sedan drygt ett år tillbaka genomfört en omfattande översyn av VA-taxa och debiteringsmodeller för avtalskunder VA.

Översynen visar på ett behov av att anpassa dessa till dagens omvärldskrav och lagkrav gällande rättvis och skälig kostnadsfördelning. Det innebär mindre justeringar av modellen för hur bruknings- och anläggningsavgifter för VA debiteras för din fastighet från och med januari 2020.

Din fastighet kommer fortsättningsvis debiteras anläggnings- och brukningsavgifter likvärdigt bostadsfastigheter anslutna till den kommunala VA-anläggningen. Dock har justeringar gjorts för en generösare tolkning av hur de nyttorelaterade avgifterna beräknas. Det gäller exempelvis campingstugors storlek och utrustning samt antal campingtomter som påverkar antalet debiterade bostadsenheter.

Öppna menyn