Område Kvarnstad-Sandvik-Södra Greda-Äleklinta-Ormöga

Du som bor inom området Kvarnstad-Sandvik-Södra Greda-Äleklinta-Ormöga har vattenkvalitet enligt tabellen. Här till höger på sidan kan du ladda ner en pdf med fullständiga siffror och aktuella medelvärden.

VärdeTypiskt värde under 2022
pH8,2
Hårdhet (gr dH)3,8
Kalcium (mg/l)21,2
Magnesium (mg/l)2,7
Järn (mg/l)<0,05
Mangan (mg/l)<0,02
Fluorid ( mg/l)<0,2
Alkalinitet (mgHCO3/l)76
Konduktivitet (mS/m)27
Öppna menyn