Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften till Borgholm Energis elnät skall täcka kostnad för befintligt nät, serviskostnad och eventuell kostnad för utbyggnad av befintligt nät. Med anslutningsavgiften betalar kunden för ett utrymme i elnätet.

Moms tillkommer på angivna avgifter.

Säkring (A)Anslutningsavgift exkl. moms (kr)
1615 000
2015 000
2515 000
3523 250
5024 000
6328 680
8034 800
10042 000
12551 000
16063 600
20078 000
  • I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning faktisk kostnad, dock lägst schablonavgift.
  • I flerbostadshus tillkommer en avgift på 800 kr/abonnemang utöver fastighetsabonnemanget.
  • Vid tillfälliga anslutningar upp till 50 A debiteras en minimiavgift per anslutning med 2 400 kronor.
  • Vid tillfälliga anslutningar över 50 A debiteras en minimiavgift per anslutning med 3 200 kronor.
  • Vid tillfälliga anslutningar över 5 meter från anslutningspunkt debiteras verklig kostnad.
  • Anslutningsavgiften för byggkraft är som för övriga tillfälliga anslutningar.
  • Före inkoppling av den ordinarie anslutningen debiteras ordinarie anslutningsavgift.
Öppna menyn