Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften till Borgholm Energis elnät skall täcka kostnad för befintligt nät, serviskostnad och eventuell kostnad för utbyggnad av befintligt nät. Med anslutningsavgiften betalar kunden för ett utrymme i elnätet.

Moms tillkommer på angivna avgifter.

Säkring (A) Anslutningsavgift exkl. moms (kr)
35 23 250
50 24 000
63 28 680
80 34 800
100 42 000
125 51 000
160 63 600
200 78 000
  • I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning faktisk kostnad, dock lägst schablonavgift.
  • I flerbostadshus tillkommer en avgift på 800 kr/abonnemang utöver fastighetsabonnemanget.
  • Vid tillfälliga anslutningar upp till 50 A debiteras en minimiavgift per anslutning med 2 400 kronor.
  • Vid tillfälliga anslutningar över 50 A debiteras en minimiavgift per anslutning med 3 200 kronor.
  • Vid tillfälliga anslutningar över 5 meter från anslutningspunkt debiteras verklig kostnad.
  • Anslutningsavgiften för byggkraft är som för övriga tillfälliga anslutningar.
  • Före inkoppling av den ordinarie anslutningen debiteras ordinarie anslutningsavgift.
Öppna menyn