Lantbruksfastigheter

Borgholm Energi har sedan drygt ett år tillbaka genomfört en omfattande översyn av VA-taxa och debiteringsmodeller för avtalskunder VA.

Översynen visar på ett behov av att anpassa dessa till dagens omvärldskrav och lagkrav gällande rättvis och skälig kostnadsfördelning. Det innebär att modellen för hur bruknings- och anläggningsavgifter för VA debiteras för din fastighet kommer att justeras från och med januari 2020.

För bostadsdelarna på din fastighet innebär 2020 års modell ingen större förändring. Bostadsdelarna kommer att debiteras anläggnings- och brukningsavgifter likvärdigt övriga bostadsfastigheter anslutna till den kommunala VA-anläggningen.

För lantbruks- eller annan näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten innebär 2020 års modell dock en anpassning gällande de nyttorelaterade avgiftsdelarna:

  • I brukningsavgiften tillkommer en rörlig nyttoavgift per förbrukad kubikmeter vatten.
  • I anläggningsavgiften tillkommer en nyttorelaterad avgift baserad på årlig förbrukningskapacitet, vilken även tar hänsyn till utveckling av verksamheten. Den nyttorelaterade avgiften betalas per kapacitetsenhet, där en kapacitetsenhet motsvarar varje påbörjat 500-tal kubikmeter årlig förbrukning.
Öppna menyn