Fakturor till oss

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny standard (PEPPOL BIS BILLING).

Borgholm Energi använder en e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantören Visma Commerce.

Borgholm Energi accepterar inte fakturor i PDF-format som skickas via e-post.

Beställarreferens

Vi hanterar mottagna fakturor elektroniskt. Beställarreferensen identifierar vem fakturan ska skickas till för elektroniskt godkännande. Referensnummer ska alltid anges av personen som beställer vara eller tjänst av er. Det är ett gemensamt ansvar att beställaren och leverantören säkerställer att Beställarreferensen är med på fakturan.

Referensnumret behöver anges i avsett fält och är alltid 6-siffriga. Till exempel 950002 (lägg inte till något mer i fältet). Beställarens namn anges på annat ställe på fakturan.

Om du saknar Beställarreferens kontakta den person som gjort beställningen. Korrekt märkta fakturor kan vi hantera på ett snabbt och effektivt sätt vilket underlättar för dig som leverantör. Saknas fakturareferens kommer fakturan att bestridas och returneras då vi inte vet vem som ska godkänna den innan betalning. Allt för att du som leverantör ska få betalt på förfallodagen.

Fyll i alla uppgifter rätt på fakturan

Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor för fakturor som inkommer till oss om inget annat avtalats skriftligen. Var noggrann med att fylla i alla uppgifter på fakturan. Fakturor som saknar uppgifter skickar vi tillbaka för komplettering innan vi kan betala och då behöver förfallodatumet ändras.

Obligatorisk information på fakturor till oss

Det är viktigt att fakturor som skickas till oss innehåller nedanstående uppgifter. Mer information om vad en faktura ska innehålla finns på Skatteverkets hemsida.

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/ 30 dagar efter fakturadatum
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VAT nummer/Registrerad för F-skatt
  • Bankgiro
  • Beställarreferens. Obs! Våra referenskoder har alltid 6 siffror, inga mellanslag. Lägg inte till något mer i fältet.

Alla kan skicka e-faktura

Det går att skicka e-fakturor till Borgholm Energi på tre olika sätt:

1. PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att e-fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att kunna skicka Svefaktura till oss via PEPPOL-nätverket är:

Borgholm Energi AB
Peppol-ID: 0007:5565277455
GLN: 7300009018710 VAN operatör: Visma Proceedo

Borgholm Energi Elnät AB
Peppol-ID: 0007:5560207622
GLN: 7359992350000 VAN operatör: Visma Proceedo

Vi tar emot PEPPOL BIS Billing 3.0 eller annat avtalat format (som till exempel Svefaktura 1.0 eller Svefaktura BIS 5A 2.0).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) hemsida.

2. Eget affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura i ert befintliga affärssystem vilket nästan alltid är den bästa lösningen.

3. Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att själva manuellt registrera er faktura. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss på leverantor@borgholmenergi.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Firma: Borgholm Energi Elnät AB
Säte: Borgholm
Organisationsnummer: 556020-7622

Firma: Borgholm Energi AB
Säte: Borgholm
Organisationsnummer: 556527-7455

Öppna menyn