närbild på modern toalett, pappersrulle på locket

Lär känna din brunn

Enligt miljöbalken är du som fastighetsägare ansvarig för din avloppsanordning. Därför är det viktigt att du lär känna din anläggning så att du lär dig känna igen tecken på att något inte står rätt till. Ett tips för att lära känna din brunn är att regelbundet titta i den.

Vi har sammanställt en lista över de vanligaste felen som fastighetsägare gör med sitt enskilda avlopp och som är bra att regelbundet kontrollera.

  • Kontrollera att T-röret, eller motsvarande anordning, sitter ordentligt på plats. Det är för att undvika att slam ska rinna ut i efterföljande reningssteg.
  • Kontrollera att inte så kallat ovidkommande vatten är inkopplat till din avloppsanordning. Ovidkommande vatten är sådant som inte är rent spillvatten, till exempel dränerings-, tak- och dagvatten eller vatten från pool eller spa-bad.
  • Efter utförd tömning är det bra att kontrollera att väggarna mellan de olika kamrarna är hela och täta. Det är för att minska risken för läckage.
  • Ha för vana att kika i din brunn ett par gånger per år för att kontrollera nivåerna. Vid höga vatten- och slamnivåer finns det risk att slam rinner över till efterföljande reningssteg.
  • Anpassa tömningsintervall efter användning. Större hushåll kan behöva mer än en tömning per år.
  • Toaletten och ditt avlopp är till för sådant som passerat kroppen samt toalettpapper. Att spola ner något annat än det kallar vi för att fulspola. Bland de vanligaste sakerna som fulspolas finns bomullstussar, tamponger, våtservetter och tops. Undvik också att spola ner olja och fett i avloppet då det kan orsaka stopp.
Öppna menyn