Priser och avtal

Kostnaden för den el du använder består av flera delar. För att den elenergi du köpt ska komma hem till dig behövs ett elnät. Större delen av din elkostnad utgörs av olika avgifter till staten såsom elskatt, elcertifikatsavgift och moms. Det elhandelsföretag du valt tar betalt för den elenergi du använt.

Din elnätsavgift beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring (avgift för abonnemang) och hur mycket el vi överfört hem till dig (avgift per använd kilowattimme).

Detta betalar du för

I elnätsavgiften ingår många olika tjänster som är till nytta för dig i din vardag:

  • Du får den elenergi du köpt av din elleverantör överförd hem till dig
  • Borgholm Energi står för underhåll och modernisering av elnätet
  • Du får hjälp vid eventuella strömavbrott dygnet runt, året runt. Vi har alltid personal i beredskap för att snabbt se till att du får strömmen åter.
  • Du får avbrottsersättning om strömmen är borta i mer än 12 timmar
  • Du får hjälp av vår kundservice och driftcentral dygnet runt
  • Du får tillgång till gratis störningsinformation via sms och här på webbplatsen.

För dig som är villaägare är elnätsavgiften i de flesta fall mindre än 5 kronor om dagen och ännu lägre om du bor i lägenhet.

Avtal

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet.

Öppna menyn