Företagsledning

Markus Wertwein-Ros

VD

Jonas Svensson

Ekonomichef

Anna Thisell

Chef kommunikation och kundservice

Tobias Selldén

Fastighetschef

Torgny Färm

Chef Ledningsnät VA och Elnät

Tina Pile

Chef Produktion VA och Fjärrvärme

Catherine Hevelius

Chef Återvinning och Avfall

Annika Karpfors

Ledningsadministratör