Avisering inför tömning

Vi erbjuder e-postavisering och avisering via sms för sophämtning och tömning av fettavskiljare. Anmälan görs via formuläret nedan.

  • Du registrerar och uppdaterar själv ditt mobiltelefonnummer/e-postadress. Uppdatering av dessa kontaktuppgifter görs till vår kundtjänst.
  • Endast ett mobiltelefonnummer/e-postadress kan läggas in per kund. Har du tidigare angett ett mobiltelefonnummer/e-postadress kommer detta att ersättas av det du nu lämnar.
  • För dig som har två eller flera abonnemang innebär anmälan att du får separata meddelanden för alla dina abonnemang.

Anmälan innebär även att vi kan komma att skicka ut information som gäller akuta driftstörningar som påverkar dina tömningar. 

Sophämtning

Vi erbjuder kostnadsfri e-posttjänst till dig som har ett sopabonnemang. Tjänsten innebär att du får följande meddelanden till din e-post:

  • Påminnelse om hämtningsdag
  • Tömningsbekräftelse när tömningen är utförd
  • Bokningsbekräftelse på beställd extratömning

Tömning av fettavskiljare

Vi erbjuder kostnadsfri SMS- eller e-posttjänst till dig som har en fettavskiljare. Tjänsten innebär att du får följande meddelanden till din mobiltelefon eller din e-post:

  • Vilken dag din schemalagda tömning kommer att ske
  • Tömningsbekräftelse när tömningen är utförd
  • Bokningsbekräftelse på beställd extratömning

SMS- eller e-postmeddelanden ersätter avisering via brev. 

Avregistrering

För att avregistrera dig från SMS- eller e-posttjänsten kontaktar du vår kundservice.

Öppna menyn