uteplats med pool privat villa

För dig med pool

Det är inte tillåtet att använda det kommunala vattnet för att fylla eller byta vatten i swimmingpool eller SPA-bad som är större än tre kubikmeter. Däremot går det bra att genom privat speditör och tankbil hämta vatten vid våra vattenverk i Löttorp, Sandvik och Köpingsvik. Vatten som hämtas kostar ingenting för kunder som är anslutna till kommunalt vatten, däremot får du betala för transporten.

Anledningen till bestämmelsen är att vattenledningsnätet redan som det är belastas mycket hårt under vår och sommar då uttaget av vatten ökar enormt. Det kan uppstå problem med dåligt tryck eller missfärgningar hos våra kunder och stora uttag till pooler skulle förvärra detta. Hämtas vattnet vid vattenverket sker det under kontrollerade former och påverkar inte övriga kunder.

Töm poolen

Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Vid osäkerhet kolla med den kommunala miljömyndigheten eller Kemikalieinspektionen. Silver är ett olämpligt hygieniseringsmedel. Det dödar inte virus och belastar miljön mer än klor.

  1. Det är inte tillåtet att tömma poolen i spillvattenledningen (avlopp) till reningsverket eller till enskilt avlopp. Klorerat vatten kan slå ut reningsverkets biologiska reningssteg.
  2. Om du enbart har använt klor som desinfektionsmedel kan du överväga att tömma poolen på gräsytor i den egna trädgården, helst lite i taget så att marken kan ta emot vattnet. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis deras vattentäkter.
  3. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ.
  4. Dagvattenledningar kan vara ett alternativ. Innan du tömmer till en sådan ledning ska du höra med Borgholm Energis VA-organisation. Ofta leds dagvattnet direkt till havet, en sjö eller ett vattendrag.
  5. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

Till sist

Tänk på att… i största möjliga mån välja miljövänliga produkter för att rengöra din pool. Använd inte mer kemikalier än vad som behövs och att kom ihåg att lämna in överblivna reningskemikalier som miljöfarligt avfall på någon av våra återvinningscentraler.

Tänk på att… det är dricksvatten du använder i poolen. Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt!

Tänk på att… även i uteduschen kan du tänka klimatsmart och välja schampo, balsam och duschtvål som är så naturliga för människa och miljö som möjligt.

Öppna menyn