Oförmedlade förbindelsepunkter

2019 påbörjade Borgholm Energi arbetet med att utreda fastigheter belägna inom beslutade verksamhetsområden för VA. Projektet är en del i att följa de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna om VA-utbyggnad och för att skapa en rättvis kostnadsfördelning inom VA-kollektivet.

På grund av ett överklagande pausades projektet i väntan på domslut – efter avslutad domstolsprövning i Högsta domstolen fortsätter vi nu vårt arbete.

Projektet som nu är åter uppstartat beräknas pågå under 2022 och framåt där vi systematiskt och områdesvis kommer att utreda fastigheter som ligger inom beslutade verksamhetsområden för VA.

Berörda fastighetsägare kommer att i god tid få information om att deras fastighet är aktuell för utredning.

De fastigheter där utredningen bekräftar att det finns en etablerad förbindelsepunkt för VA men som ej har förmedlats till fastighetsägaren kommer att få ett beslut utskickat efter slutförd utredning. Därefter kommer ett förmedlade av förbindelsepunkt att ske och i samband med detta faktureras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Vad kostar det att ansluta fastigheten?

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala avgift enligt gällande VA-taxa i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter som gäller genom fastställande av VA-taxa. Nedan finns exempel på anläggningsavgift för bostadsfastighet med 1 500 m² eller större tomt:

VA-tjänsterTaxa
Vatten86 956 kr
Spillvatten119 397 kr
Vatten och spillvatten176 263 kr
Vatten, spillvatten och dagvatten216 910 kr

 

Öppna menyn