Kundforum – frågor och svar

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren inom respektive verksamhetsområde som Borgholm Energi ansvarar för.

Byte av elmätare 2021

 • Bytet av elmätare är till stor del drivit av att mätarna börjar bli gamla och utdaterade men det är även en anpassning till nya myndighetskrav. Beslutet är en del i regeringens arbete för att stärka din ställning som kund på elmarknaden och utveckla möjligheterna till en stabil och hållbar drift av elnäten.

  Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. När fler börjar köra elbil och industri och vardag ska bli fossilfri tryggar de nya elmätarna en säker drift av elnätet.

 • Nej, samtliga kunder till Borgholm Energi ska få en ny mätare för att vi ska kunna leva upp till de nya kraven. Det är regeringen som har bestämt att alla mätare ska bytas ut för att klara en mer energikrävande framtid senast 2025.

 • Nej, bytet av elmätare är helt kostnadsfritt för dig som kund.

 • Nej, du behöver inte göra någonting. Invänta information från vår partner Hydrostandard Mätteknik Nordic om när just ditt mätarbyte är planerat.

 • Vi kommer att starta utbytet av mätarna i juni 2021 och då är det sommarhusen som är först ut. Bytena fortsätter sedan hos de fasta hushållen med start i augusti.  Mätarbytet kommer att ske områdesvis och när vi närmar oss ditt område kommer du att få ett meddelande om detta.

 • Privatperson med mätare utomhus
  Om mätaren sitter utomhus på din fastighet så behöver inte montören komma in i huset. Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst skickar ut en allmän information cirka 2 veckor före planerat mätarbyte. Du behöver inte vara hemma när montören kommer.

  Privatperson med mätare inomhus
  När mätaren sitter inomhus behöver fastighetsägare eller av denna utsedda person (över 18 år) vara hemma och släppa in montören. Därför bokar Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst en specifik tid för installationen via post. Skulle inte tiden passa kan du byta tid. Två dagar före planerat mätarbyte får du en påminnelse via SMS.

  Flerfamiljshus med mätare i mätarrum
  När mätaren sitter i ett flerfamiljshus (alltså ett hyreshus eller en bostadsrättsförening) sätts information upp i trapphuset med information om när bytet av elmätare kommer att ske.

  Mätare hos företag
  Hydrostandard Mätteknik Nordic kontaktar ditt företag. Det är viktigt att vi får tag på rätt person inom organisationen så att vi kommer in, hittar till mätaren samt att vi kan bryta strömmen när vi är där. Det innebär ett planerat stopp i elproduktionen.

 • Montören byter ut den gamla mätaren mot den nya. Exakt hur lång tid det tar beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i. Att tänka på är att bytet kommer medföra ett kort strömavbrott så fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av.

 • När vi ska byta elmätare hos dig måste en person över 18 år vara hemma. Det räcker alltså inte att bara ett barn är hemma.

 • Ja, när vi byter elmätaren så bryts strömmen en liten stund. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i.

 • Arbetet med att byta elmätare utförs av montörer från vår partner Hydrostandard Mätteknik AB. Samtliga montörer ska kunna legitimera sig.

 • Montören lämnar ett informationsblad i din brevlåda som bekräftar att bytet är utfört och information om mätarställningar för den gamla och nya elmätaren.

 • Det är våra samarbetspartners i projektet att genomföra mätarbytena. Aidon är leverantör av den nya elmätaren och Hydrostandard Mätteknik Nordic AB är dom som utför själva bytet.

 • Den nya elmätaren är utrustad med en HAN-port. Den tillåter dig som kund att i nära realtid ta ut mätvärden om din egen elanvändning.

 • Porten används för att du som kund ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för dig att följa din nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Du kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av din energianvändning. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

  • Timvis ackumulerad import och export av både aktiv och reaktiv energi
  • Momentan aktiv och reaktiv effekt åt båda riktningar trefasigt eller varje fas för sig
  • Momentan spänning per fas (RMS)
  • Momentan ström per fas (RMS)
 • Borgholm Energi erbjuder idag inga produkter för att ansluta till HAN-porten. Du kan leta och efterfråga produkter på den öppna marknaden. Porten som Borgholm Energis elmätare har är av öppen standard utformad efter den svenska branschrekommendationen.

 • Nej, användning av porten erbjuds utan kostnad. Borgholm Energi tar heller inga avgifter för aktivering eller inaktivering av porten.

 • Nej, du kan också läsa av din elanvändning på Mina sidor. Du kommer enkelt åt informationen med inloggning via Mobilt Bank-ID.

 • Kontakten är ett modularuttag av typen RJ12.

 • Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten. Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

 • Bruksanvisningen kan du läsa och ladda ner här.

 • Ja, du kan läsa av mätarställningen precis som i dag.

 • Kontakta Hydrostandard Mätteknik Nordic kundtjänst på 0243-248510 alternativt kc@hydrostandard.se.

Matavfall

 • Allt du slänger i sopkärlet, även det som inte är matrester, ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut. Dubbelknuten är viktig för att förhindra att påsen öppnas och att lösa föremål hamnar i kärlet. Lösa föremål ställer till problem i sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till nytta som biogas och biogödsel.

 • Du som bor i villa eller fritidshus knyter en påse (det behöver inte vara en grön påse) runt draghandtaget på ditt sopkärl när du behöver nya påsar. Då kommer chauffören att lämna en ny rulle med påsar när sopkärlet töms. När du sedan har fått den nya rullen är det viktigt att du tar bort den fastknutna påsen från kärlet.

  Bor du i lägenhet kontaktar du din hyresvärd eller förening för information om var du hämtar nya.

  Du kan också hämta nya gröna matavfallspåsar på våra återvinningscentraler och på vårt kontor på Badhusgatan i Borgholm, i stadshuset och i vissa ICA-butiker.

 • De finns att hämta på våra bemannade återvinningscentraler eller på vårt kontor på Badhusgatan.

 • Olja och fett bör inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar. Vi erbjuder insamling av matfett på våra bemannade återvinningscentraler. Häll oljan på flaska, gärna i originalförpackningen och lämna till personalen. Matoljan och matfettet renas och används för produktion av biodiesel och andra produkter som innehåller fett.

 • Under sommaren när temperaturen höjs händer det att man får oönskad lukt och objudna gäster i sitt avfallskärl.

  För att undvika detta kommer här några tips:

  + Låt blött matavfall rinna av i vasken först innan du slänger det i matavfallspåsen.
  + Låt inte påsen bli överfull utan lämna övre delen tom så att det går att stänga påsen ordentligt. En väl försluten påse hindrar flugor från att lägga ägg i matresterna, och du undviker att få vita fluglarver i ditt kärl.
  + Tvätta ur dina kärl ordentligt då och då. Det fungerar bra med ättika och vatten. Se till så att kärlet är helt torrt innan du kastar sopor i det igen.
  + Om möjligt, låt inte kärlet stå direkt i solen.
  + Ska du kasta kräftskal eller liknande kan du lägga dem i en matavfallspåse i frysen tills det är dags för tömning för att undvika dålig lukt.

 • Det är bra att du inte har mycket matavfall, eftersom en av våra viktigaste målsättningar är att minska avfallsmängden. Lite matavfall får dock de flesta, exempelvis ben från kött och fisk och kaffesump. Även mindre mängder matavfall kan göra nytta.

 • Inte mer än din vanliga soppåse. För att undvika lukt rekommenderar vi att du gör följande:

 • Nej, de gröna påsarna ingår i taxan som redan betalas för avfallshämtningen.

 • I den gröna påsen slänger du ditt matavfall. Resterna som blir över på tallriken när du ätit färdigt, mat som blivit dålig, skal av frukt och grönt etc.

  Under rubriken Sorteringsguide kan du se vad som ska (och inte ska) slängas i den gröna påsen.

 • Den gröna påsen trasas sönder i processen och silas bort från slurryn. Påsen blir sedan en del av det avfallsbränsle som ersätter fossilt kol inom cementindustrin (Cementa).

 • Matavfallet processas och blir till ett substrat, så kallad slurry, som sedan rötas tillsammans med stallgödsel. Av metangasen som uppstår görs biogas. Rötresterna som blir kvar är väldigt näringsrika och används som biogödsel i jordbruket.

 • Soppåsen är till för avfall som uppkommer i hushållet – vi kallar det för restavfall. Restavfall är det som blir över då du sorterat ut matavfall, farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar.

  Exempel på vad som hör hemma i den vanliga soppåsen är: Kuvert, stearinljus, post-it-lappar, tygbitar, kattsand, tuggummi, disk- och tandborstar, blommor, blomjord, disktrasor, småsaker av gummi, strumpor, blöjor, bindor, tobak.

 • Den gröna påsen är av plast för att den behöver hålla kvar en hel del fukt från matavfallet. Påsen är tillverkad av återvunnen plast.

 • Den gröna påsen är mindre än den vanliga kassen från mataffären, då många föredrar att byta denna oftare (för att undvika dålig lukt). Att påsarna är gröna till färgen är för att kameran på sorteringsanläggningen ska kunna särskilja och sortera dem.

 • Påsen är endast till för matrester – grus och jordrester skulle ställa till problem i biogasanläggningen.

 • När den gröna påsen är full så knyter du en dubbelknut, precis som med de andra soppåsarna. Sedan slänger du den i det vanliga sopkärlet.

Vatten och avlopp

 • Att slambrunnen är vattenfylld är helt normalt. Redan efter några dagar blir den fylld med avloppsvatten, men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner från infiltration tillbaka in i brunnen.

 • Tömning av slamavskiljningsanläggningar med ansluten WC görs en gång om året enligt ett fast schema. Tömning av slutna tankar med ansluten WC ska också göras en gång om året, men utförs efter att du som kund har gjort en beställning.

  Vi aviserar slamtömningen via sms/e-post eller ett brev till dig innan tömning. Behöver du tömma oftare kan du beställa extratömning genom att kontakta vår kundservice eller direkt hos vår entreprenör PreZero på telefon 0485-561 560 eller på e-post borgholm.se@suez.com. Tömningen kommer att utföras inom tre alternativt fem arbetsdagar, enligt gällande taxa.

 • Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att den visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek Q3 4 m³/h). Större mätare byts vart femte år. Ett slumpmässigt urval av mätarna skickas iväg till ett oberoende företag för kontroll.

  Från 2017 monterar Borgholm Energi endast digitala fjärravlästa vattenmätare vid byte.

  När det är dags för mätarbyte kontaktar vi dig i god tid. Om tiden du har fått inte passar kan du alltid kontakta oss så byter vi till en annan tid som passar dig.

 • + Duscha istället för att bada i badkar. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Klarar du att ta lite kortare duschar? 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
  + Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
  + Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
  + Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
  + Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt och stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen når du inte använder vatten under 4 min om dagen.
  + Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
  + Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
  + Om något står och droppar, byt packning eller reparera.
  + För en äldre, högförbrukande toalettstol kan man begränsa mängden vatten som används för att spola genom att lägga ner en tegelsten i vattentanken.

  Förutom att spara vatten kan du spara pengar och energi genom dessa tips! Ett klimatsmart val med andra ord.

  Du som är kund hos oss kan följa upp din vattenförbrukning under “Mina sidor”.

 • Cirka en vecka innan tömningstillfället får du en avisering via e-post/sms eller brev.

  För att digital avisering ska fungera behöver vi dina kontaktuppgifter och information om hur du helst vill bli kontaktad. Detta fixar du enkelt genom att lämna dina kontaktuppgifter. Via e-post/sms skickar vi även kvitto efter tömning samt information om eventuella problem i samband med tömning.

 • I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen. Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen.

  Det brukar räcka att spola i kranen en stund för att få bort missfärgat vatten efter ett reparationsarbete. Om vattnet inte blir klart, vänta en stund och spola igen. Om det inte hjälper efter upprepade försök ber vi dig att kontakta vår kundservice. På sidan driftstörningar lägger vi ut aktuell information om ett område har problem med grumligt vatten. I sällsynta fall kan det handla om att vattnet har förhöjda halter av bakterier.

 • Hushållspapper, olja, fett, våtservetter, bindor, tamponger, kondomer, bomullstussar, tops och hår. Allt detta kan orsaka stopp på ditt eget ledningsnät och även stopp och driftstörningar på huvudledningsnätet och dess pumpstationer.

  Snus och cigarettfimpar. Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, ett gift som vi varken vill ha i vattnet eller i avloppsslammet från reningsverket. Släng därför snus och släckta cigarettfimpar i det brännbara hushållsavfallet.

  Mediciner. Mediciner kan innehålla ämnen som inte kan renas i reningsverket och som påverkar vattenlevande djur. Därför skall gamla och överblivna mediciner alltid lämnas in på apotek.

  Färg och kemikalier. Alla former av färger och kemikalier skall lämnas till återvinningscentralen som farligt avfall. Detta gäller även vattenlösliga inomhusfärger. Rengör penslar och verktyg i separata kärl som sedan lämnas till återvinningscentralen.

 • Reningsverket har som uppgift att ta emot och rena spillvatten av hushållskaraktär. Alltså kiss, bajs och toapapper från toaletten. Även avlopp från dusch, tvättmaskin och det som släpps ut från handdisk eller diskmaskin – efter det att du har skrapat av tallrik och kokkärl ordentligt innan. Använd gärna miljömärkta produkter. De är lätt nedbrytbara i reningsverket och skonsamma för miljön.

 • I tvätthallen finns en reningsanläggning för tvättvattnet. Om du tvättar på gatan eller annan hård yta så rinner tvättvattnet med asfaltsrester och tungmetaller rakt ner i dagvattensystemet eller ut i närbelägna vattendrag.

  Stor belastning av föroreningar i dagvattensystemet gör att reningsprocessen i dammarna fungerar sämre.

  Om du inte använder avfettning kan du tvätta bilen på en gräs- eller grusyta. En viss rening av tvättvattnet sker då på din tomt.

  Bor du i ett vattenskyddsområde ska du aldrig tvätta bilen hemma, då kan vattentäkten förorenas.

 • Olja och fett bör inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar. Vi erbjuder insamling av matfett på våra bemannade återvinningscentraler. Häll oljan på flaska, gärna i originalförpackningen och lämna till personalen. Matoljan och matfettet renas och används för produktion av biodiesel och andra produkter som innehåller fett.

 • Borgholm Energi har uppdraget att hantera tjänsterna för vatten och avlopp i Borgholms kommun. Verksamheten finansieras helt av VA-taxan (inga skattemedel används). Intäkter och kostnader ska spegla varandra.

  Exempel på kostnader som taxan ska täcka är:

  + drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och pumpstationer

  + hantering och rening av spillvatten (avloppsrening)

  + drift, produktion och långsiktig säkring av dricksvatten

  + hantering och rening av dagvatten (regnvatten från hårdgjorda ytor)

  + nödvändiga, större investeringar i våra VA-anläggningar (ex. nytt reningsverk)

  + administration och kundservice

Avfall

 • Allt du slänger i sopkärlet, även det som inte är matrester, ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut. Dubbelknuten är viktig för att förhindra att påsen öppnas och att lösa föremål hamnar i kärlet. Lösa föremål ställer till problem i sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till nytta som biogas och biogödsel.

 • Nej, Borgholm Energi har ensamrätt att transportera allt hushållsavfall genererat i Borgholms kommun. Grundregeln är att varje fastighet ska anslutas till den kommunala avfallshanteringen för att undvika att avfall bränns på bakgårdar eller grävs ner. Vi vill ju inte skräpa ner, sprida giftig rök eller sjukdomar via vårt avfall, vilket vi riskerar genom att rucka på insamlingskravet.

 • Du kan beställa en extra tömning så slipper du vänta. Tömning görs i första hand i samband med ordinarie tömning i närliggande område. Som extra tömning räknas också sopsäck bredvid sopkärl.

  Beställning av extra tömning kan göras genom att kontakta vår kundservice eller direkt hos vår entreprenör PreZero på telefon 0485-561 560 eller på e-post borgholm.se@prezero.com.

 • Under sommaren när temperaturen höjs händer det att man får oönskad lukt och objudna gäster i sitt avfallskärl.

  För att undvika detta kommer här några tips:

  + Låt blött matavfall rinna av i vasken först innan du slänger det i matavfallspåsen.
  + Låt inte påsen bli överfull utan lämna övre delen tom så att det går att stänga påsen ordentligt. En väl försluten påse hindrar flugor från att lägga ägg i matresterna, och du undviker att få vita fluglarver i ditt kärl.
  + Tvätta ur dina kärl ordentligt då och då. Det fungerar bra med ättika och vatten. Se till så att kärlet är helt torrt innan du kastar sopor i det igen.
  + Om möjligt, låt inte kärlet stå direkt i solen.
  + Ska du kasta kräftskal eller liknande kan du lägga dem i en matavfallspåse i frysen tills det är dags för tömning för att undvika dålig lukt.

 • Om du ska vara borta från din bostad under en längre tid kan du ansöka om uppehåll i hämtningen av ditt hushållsavfall. Detta regleras i kommunens avfallsföreskrifter. Ansökan görs till Borgholms kommuns Bygga, bo och miljöavdelning.

 • När du flyttar in i en villa i Borgholms kommun ska du teckna ett abonnemang för avfallshämtning. Du kan välja mellan flera olika alternativ.

  Om du inte gör något eget val fortsätter det befintliga valet för fastigheten att gälla. Kontakta vår kundservice för att se vilket abonnemang som är det befintliga.

 • På vår sida om Tömningsdag kan du söka på din adress och få svar direkt.

 • Avgiften för renhållning är uppdelad i en grundavgift och en vikttaxa, vilket innebär att ju bättre du är på att sortera dina sopor, desto lägre blir din avgift. Grundavgiften går till att finansiera alla fasta kostnader för bland annat:

  + behållare
  + insamlingsarbete
  + transport
  + behandling
  + gemensamma återvinningscentraler
  + hantering av hushållens farliga avfall
  + information och rådgivning
  + planering, administration.

 • Soppåsen är till för avfall som uppkommer i hushållet – vi kallar det för restavfall. Restavfall är det som blir över då du sorterat ut matavfall, farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar.

  Exempel på vad som hör hemma i den vanliga soppåsen är: Kuvert, stearinljus, post-it-lappar, tygbitar, kattsand, tuggummi, disk- och tandborstar, blommor, blomjord, disktrasor, småsaker av gummi, strumpor, blöjor, bindor, tobak.

 • Ditt sopkärl behöver stå på rätt plats och vara utställd i god tid innan vi kommer och hämtar. Senast klockan 06.00 behöver det finnas tillgängligt. Se till att det är skottat vintertid och röjt sommartid runtom kärlet och att locket är stängt.

  För att underlätta för våra chaufförer behöver ditt sopkärl vara vänt åt rätt håll. Ställ sopkärlet så att locket öppnas ut mot platsen där sopbilen stannar och hjul och draghandtag är vända mot fastigheten.

 • Farligt avfall och elavfall lämnas på våra bemannade återvinningscentraler. Rester av målarfärg, nagellack, insektsmedel, mobiltelefoner, trasiga glödlampor och kasserade batterier är alla exempel på farligt avfall. Farligt avfall kan innehålla bly, kvicksilver, kadmium, och andra giftiga ämnen.

 • Olja och fett bör inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar. Vi erbjuder insamling av matfett på våra bemannade återvinningscentraler. Häll oljan på flaska, gärna i originalförpackningen och lämna till personalen. Matoljan och matfettet renas och används för produktion av biodiesel och andra produkter som innehåller fett.

Fjärrvärme

 • Vatten hettas upp i det lokala fjärrvärmeverket, vi använder förnybara biobränslen från Öland och Småland. Det upphettade vattnet pumpas sedan ut genom välisolerade rör under marken som utgör fjärrvärmenätet. Värmen från vattnet växlas därefter över till kundernas värmesystem ute i fastigheterna via en fjärrvärmecentral.

 • Det går alltid att sänka sina värmekostnader lite till. Att sänka temperaturen med en grad kan minska ditt uppvärmningsbehov med cirka fem procent. Kontrollera att fjärrvärmeväxlaren är rätt inställd, se över isolering eller vädra snabbt och effektivt är också saker som kan hjälpa.

  På Mina sidor får du överblick över just din energiförbrukning. Du kan få tips och råd här via vår hemsida, från våra Energiexperter och via vår kundservice.

 • En avläsning av fjärrvärme gör du i samband med att du flyttar eller överlåter ditt fjärrvärmeavtal. Det finns olika sorters fjärrvärmemätare men de flesta läses av så här:

  + MWh (megawattimmar) syns direkt i displayen

  + För att få fram m³ (kubikmeter) – tryck på knappen med en pil/triangel som pekar åt höger

  Om du har en annan mätare och behöver hjälp med att läsa av den så kan du kontakta oss för hjälp.

 • Vår fjärrvärme produceras med förnybara bränslen och merparten av vår produktion är klimatneutral. Med fjärrvärme kan resurser som kanske annars hade gått till spillo tillvaratas. Effektiv förbränning och rökgasrening håller utsläppen på en låg nivå.

  Fjärrvärme är med andra ord ett enkelt och smart sätt att få det varmt och skönt, samtidigt som du värnar om miljön.

 • Flyttar du till eller från ett hus med fjärrvärme från Borgholm Energi, behöver du anmäla detta till vår kundservice.  Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme senast 10 dagar innan flytt. Du är betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

 • Ja, fjärrvärmen är nog den tillförlitligaste värmekällan som går att få. Fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen, beroende på tillgång och priser. Skulle vi få ett driftstopp på någon panna, så finns det andra pannor i reserv. Det är därför också sällan störningar.

 • Fjärrvärme är ett smart, populärt och miljöanpassat alternativ för att värma upp bostäder, lokaler eller skolor. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning levereras fjärrvärmen från en central anläggning som med avancerade metoder och kvalificerad personal kan drivas med många olika bränslen.

  Fjärrvärme är den ledande uppvärmningsformen i Sverige idag och det mest bekymmersfria sättet att värma upp en villa, lägenhet eller fastighet

 • Fjärrvärme är ett smart, populärt och miljöanpassat alternativ för att värma upp bostäder, lokaler eller skolor. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning levereras fjärrvärmen från en central anläggning som med avancerade metoder och kvalificerad personal kan drivas med många olika bränslen.

  Fjärrvärme är den ledande uppvärmningsformen i Sverige idag och det mest bekymmersfria sättet att värma upp en villa, lägenhet eller fastighet

Återvinningscentraler

 • Som privatperson är du välkommen till våra återvinningscentraler för att slänga grovavfall med bil och släp eller mindre pick-up. Däremot får du inte komma med traktor eller lastbil. Besöket kostar ingenting och du får slänga hur lite eller mycket du vill, detta ingår i ditt ordinarie abonnemang för sophämtning.

 • Ja, företag kan lämna sitt verksamhetsavfall på Borgholm Energis återvinningscentraler. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. För detta betalar företag ett fast enhetspris. Farligt avfall debiteras per kilo enligt prislista. Till skillnad mot privatpersoner ingår det alltså inte i den grundavgift som företag betalar.

 • Olja och fett bör inte hällas i avloppet eftersom det kan orsaka igensatta ledningar. Vi erbjuder insamling av matfett på våra bemannade återvinningscentraler. Häll oljan på flaska, gärna i originalförpackningen och lämna till personalen. Matoljan och matfettet renas och används för produktion av biodiesel och andra produkter som innehåller fett.

 • Farligt avfall och elavfall lämnas på våra bemannade återvinningscentraler. Rester av målarfärg, nagellack, insektsmedel, mobiltelefoner, trasiga glödlampor och kasserade batterier är alla exempel på farligt avfall. Farligt avfall kan innehålla bly, kvicksilver, kadmium, och andra giftiga ämnen.

Kundservice

 • När du flyttar in i en villa i Borgholms kommun ska du teckna ett abonnemang för avfallshämtning. Du kan välja mellan flera olika alternativ.

  Om du inte gör något eget val fortsätter det befintliga valet för fastigheten att gälla. Kontakta vår kundservice för att se vilket abonnemang som är det befintliga.

 • Att flytta kräver lite planering, både när gäller att flytta ifrån en bostad och flytta till ett nytt boende. Det är mycket att tänka på oavsett om det är en fastighet för permanent boende, hyrd bostad eller fritidshus, som enbart utnyttjas en del av året.

  Tänk på att minst 1-2 veckor före flytten anmäla det till oss, gärna tidigare.

  Läs mer här eller kontakta vår kundservice!

 • Om du registrerat dig för den digitala brevlådan Kivra kommer dina fakturor att landa där istället för i din fysiska brevlåda. Du kan också välja att anmäla dig för e-faktura så att dina fakturor kommer direkt till din internetbank. Det går bra att kombinera digitala fakturor i både Kivra och i internetbanken med autogiro.

Elnät

 • Enligt de allmänna avtalsvillkoren läses från och med juli 2009 din elmätare av en gång i månaden. Det görs med så kallad fjärravläsning av oss.

 • Bor du inom Borgholm Energis elnätsområde får du dels en räkning från Borgholm Energi – vi är din nätleverantör och nätavgiften omfattar abonnemang och elöverföringsavgift. Den andra elräkningen kommer från din elleverantör och omfattar kostnaderna för den el som du använder (elhandelskostnad). Här kan du själv göra ett aktivt val och välja elleverantör. Bor du utanför vårt elnätsområde är det E.on som ansvarar för elnätet och den ena fakturan kommer då från dem.

Öppna menyn