Din sophämtning

På uppdrag av Borgholms kommun sköter vi insamling och hantering av hushållsavfallet från kommunens medborgare och verksamheter. Vi hämtar även latrin och slam samt tar emot grovavfall och farligt avfall på våra två bemannade återvinningscentraler som finns i Kalleguta och Böda.

I Borgholms kommun töms sopkärlen var 14:e dag året runt av vår entreprenör PreZero. Vi har vikttaxa, vilket innebär att ju bättre du är på att sortera dina sopor, desto lägre blir din avgift. Det finns olika abonnemang att välja på, beroende på vilka behov och avfallsmängder du har. Kontakta vår kundservice för att få hjälp att hitta det bästa abonnemanget för just dig!

Allt i påse med dubbelknut

Det är viktigt att allt avfall som läggs i sopkärlet är väl förpackat i påse med dubbelknut. Dubbelknuten är viktig inte minst för att våra chaufförer som hämtar avfallet ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt, men också för att löst avfall ställer till problem i den optiska sorteringsanläggningen. Detta gäller både mat- och restavfall. Löst avfall stör efterbehandlingsprocessen, vilket bland annat leder till att matavfallet inte kan komma till nytta och bli biogas och biogödsel.

Farligt avfall

Farligt avfall och elavfall lämnas på våra bemannade ÅVC:er. Om farligt avfall slängs i soporna finns det risk att de farliga ämnena till slut hamnar i naturen.

Exempel på ämnen som är skadliga för människor, djur och miljö om de inte tas om hand på rätt sätt är lösningsmedel, olja, kvicksilver och kemikalier. Rester av målarfärg, nagellack, insektsmedel, mobiltelefoner, trasiga glödlampor och kasserade batterier är fler exempel.

Hjälp oss ta hand om detta – varje insamlat gram betyder mycket för miljön!

Sommarabonnemang

Sommarhämtning sker under vecka 16–41. För dig som är fritidsboende och har ett sommarabonnemang ingår det två kostnadsfria extra hämtningar av ditt sopkärl utanför hämtningsperioden. I de två extra hämtningarna ingår det att kärlet hämtas och ställs tillbaka inom ett avstånd på 10 meter.

Behöver du fler extra hämtningar än de två som ingår i ditt abonnemang går det såklart bra att beställa som tidigare. Beställning av extra hämtning gör du hos vår kundservice.

Uppehåll i hämtning

För dig som under en begränsad period inte har någon användning av ditt sopkärl finns möjlighet att söka dispens hos kommunens miljöenhet enligt gällande taxa. Om du blir beviljad uppehåll i hämtning, betalar du fortfarande den del av årsavgiften som avser grundavgift, men hämtningsavgiften debiteras inte. Läs mer om detta i avfallsföreskrifterna.

Gemensamt sopkärl

Visste du att du kan dela sopkärl med dina grannar? Ansökan görs till oss skriftligen. Uppfyller ni villkoren för delat sopkärl kommer varje fastighetsägare att debiteras en fast avgift.

Exempel på villkor som måste uppfyllas är bland annat att fastighetsinnehavarna har samma abonnemangstyp och att avståndet från ordinarie uppställningsplatser för sopkärl är högst 500 meter. Ansökan måste undertecknas av samtliga fastighetsägare, en av fastighetsägarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen och sopkärlen.

Du kan läsa mer om villkoren för gemensamt sopkärl i avfallsföreskrifterna.

Blankett för ansökan hittar du i högra kolumnen på denna sida.

Öppna menyn