Avfall

Borgholm Energi hjälper ditt företag med avfallslösningar.

Har du en verksamhet där det uppstår mat- och restavfall ska du enligt gällande föreskrifter ha ett abonnemang för detta avfall. Det är vi på Borgholm Energi som ansvarar för insamling och omhändertagande av avfallet.

Kontakta vår kundservice om du har behov av att öka eller minska tömningsintervallen, byta kärlstorlek eller om du har frågor om ditt abonnemang.

Öppna menyn