Avfall

Har du en verksamhet där det uppstår mat- och restavfall ska du enligt gällande föreskrifter ha ett abonnemang för detta avfall. Det är vi på Borgholm Energi som ansvarar för insamling och omhändertagande av avfallet. Som kund hos oss återvinns ditt avfall till maximal nytta och kan komma till användning i andra former som nya material eller energi.

På sidorna i menyn kan du läsa mer om avfallstyper och vilka storlekar på kärl eller containrar som finns för företagsavfall. Du kan se priser och abonnemang och du kan anmäla dig för avisering inför tömning.

Kontakta vår kundservice om du har behov av att öka eller minska tömningsintervallen, byta kärlstorlek eller om du har frågor om ditt abonnemang.

Öppna menyn