Bild på far och dotter som är glada och som har kastat en soppåse i soptunnan

Avfallshantering

Borgholm Energis styrelse har beslutat om en justering av den totala taxeintäkten med cirka +5% till 2024, där enskilda tjänster har olika taxejusteringar. Förslaget har godkänts av Kommunstyrelsen och slutgiltigt beslut har tagits av Kommunfullmäktige under december.

För en kund med sophämtning helår med kärlstorlek 190 liter innebär förändringen +94 kronor per år för den fasta avgiften. För en kund med fritidshus med hämtning mellan vecka 16-41 blir förändringen +94 kronor per år. Viktavgiften lämnas oförändrad och genom att sortera ut till exempel förpackningar och grovavfall från ditt restavfall kan du påverka din kostnad.

För ett hushåll med en trekammarbrunn blir förändringen +55 kr per år.

Vårt fokus ligger på att informera, förenkla och förtydliga så att det ska vara enkelt och löna sig att göra rätt och vi arbetar aktivt med miljöstyrande åtgärder för att öka återvinningen och därmed minska mängden avfall. Genom att öka mängden återvinningsbara resurser som samlas in på våra återvinningscentraler och återvinningsstationer minskar vi våra kostnader, vilket i sin tur bidrar till att vi kan hålla nere våra taxor framåt.

Återvinningsbara resurser är allt från tidningspapper och förpackningar till metall och lastpallar. Att lämna in saker till återbruket, eller andra organisationer som tar emot återbruk, istället för att kasta är ett bra sätt att hjälpa till att minska kostnader och spara på naturens resurser. Vi arbetar hårt för att hitta nya sätt att effektivt använda de insamlade resurserna, så det kan hända att det tillkommer eller ändras bland fraktionerna på våra återvinningscentraler.

Öppna menyn