Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Fjärrvärme

Fjärrvärmetaxan justeras inför 2024 med +17%. För en kund med en förbrukning på 15 000 kWh innebär det en förändring med +246 kronor per månad jämnt fördelat över året.

Vi påverkas alla av den allmänna situationen och omvärldsläget med ökad inflation och ökade råvaru- och bränslepriser är de faktorer som har störst påverkan på prissättningen, men också ökade kostnader för transporter.

Den skakiga energimarknaden påverkar många och har satt fokus på olika uppvärmningsalternativ då just uppvärmningen är en stor utgift för många villaägare. Fjärrvärme är ett prisvärt, leveranssäkert och klimatsmart alternativ, men det kan ändå vara läge att se över om det går att sänka sin energiförbrukning.

Det du kan göra själv är till exempel att se till att huset är välisolerat och tätt så att värmen stannar i bostaden. Tänk också på att se över möblering och lämna elementen fria så att värmen kan cirkulera fritt i rummet. Att sänka temperaturen hemma är också ett sätt. För varje sänkt grad minskar du din uppvärmningskostnad med ungefär 5%.

Öppna menyn