Återvinningsstationer

I Borgholms kommun finns det cirka 14 återvinningsstationer. På återvinningsstationerna lämnar du förpackningar av plast, papper, glas och metall samt tidningar. De är en del i FTI:s (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) insamlingssystem för förpackningar, returglas och returpapper.

Tänk på att alla förpackningar ska vara tömda, förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt sorterar du förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.

Det är inte Borgholm Energi som ansvarar för återvinningsstationerna – FTI äger stationerna och bestämmer var de ska placeras, hur ofta de ska tömmas och städas. Vi har heller inte uppdraget att städa runt dem.

Alla frågor och synpunkter gällande återvinningstationerna hänvisas till FTI – du når deras hemsida via länken till höger.

 

Öppna menyn