Taxor och avgifter

Vårt fokus ligger på att informera, förenkla och förtydliga så att det ska vara enkelt och löna sig att göra rätt. Vi arbetar aktivt med miljöstyrande åtgärder för att öka återvinningen och därmed minska mängden avfall.

Vi har vikttaxa, vilket innebär att ju bättre du är på att sortera dina sopor, desto lägre blir din avgift. Det är också viktigt att du har koll på vad som hamnar i ditt sopkärl. En avgift kommer att tas ut vid upprepad felsortering eller löst avfall i kärlet, liksom vid upprepat felvänt kärl.

Det finns olika abonnemang att välja på, beroende på vilka behov och avfallsmängder du har. Det fullständiga taxedokumentet finns att ladda ner, men behöver du hjälp att hitta det bästa abonnemanget för just dig är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2021.

Hämtning hos en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

KärlstorlekÅrsavgift, kr/år Hämtning 26 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 13 ggr/årViktavgift, kr/kg
190 liter1 2371 0092,21
370 liter1 5911 1892,21

Gemensamt sopkärl för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

FastighetÅrsavgift, kr/år Hämtning 26 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 13 ggr/år
Småhus1 521942

Hämtning varje vecka, 660 liter kärl

KärlstorlekÅrsavgift, kr/år Hämtning 52 ggr/årÅrsavgift, kr/år Hämtning 26 ggr/år (vecka 16-41)Viktavgift, kr/kg
660 liter4 4212 7882,21

Extra hämtning eller extra säck bredvid kärlet

Hämtning inom 14 kalenderdagarHämtning inom 3 arbetsdagar (beställningsdag oräknad)Viktavgift, kr/kg
Kärl 190 l, 370 l, 660 l721252,21
Extra säck, max 125 liter70-2,21

Dragavstånd, dörrar, lås och liknande

Utöver ordinarie avgift debiteras avgift för dragavstånd vid hämtning på annan plats än fordonets stopp-plats.

Dragavstånd, dörr/grind, låsÅrsavgift kr/år Hämtning 26 ggr/årÅrsavgift kr/år Hämtning 13 ggr/år (Vecka 16-41)
0-10 meter936468
11-20 meter1 326663
21-30 meter1 716858
31-40 meter2 1061 053
41-50 meter2 4961 248
51-60 meter2 8861 443
61 meter och uppåt4 3292 165
Upplåsning och öppning alt. endast öppning av dörr, grind eller dylikt788394
Lås till kärl404404

Byte av kärlstorlek

Avgift för byte av kärlstorlek: 375 kr.
Avgift för av kunden skadat kärl: 140 liter 320 kr, 190 liter 375 kr, 370 liter 430 kr, 660 liter 480 kr.

Hämtning grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall

Hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall eller elavfall från hushåll beställs hos PreZero, tfn 0485-561 560. Hämtning sker inom 10 arbetsdagar, beställningsdagen oräknad. För hämtning debiteras framkörningsavgift och avgift per kolli (upp till fyra kollin).

Avfallet får väga max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för hushållsbruk) och ska kunna hanteras av en person. Avfallet ska vara väl förpackat. När avfallet läggs i säck ska säcken vara transparent så att innehållet syns.  Om ett kolli väger mer än 25 kg och det krävs två personer för att lasta tillkommer avgift för dubbelbemanning.

TjänstAvgift (kr)
Framkörning, per tillfälle 360
Trädgårdsavfall, per kolli 53
Elavfall, per kolli53
Grovavfall, per kolli 53
Dubbelbemanning, tillägg per hämtning utöver ovan avgifter360

Hämtning av slam

Extra hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk beställs hos PreZero, tfn 0485-561 560 eller hos Borgholm Energi. Nedan visas de vanligaste tömningarna. Övriga avgifter finns att hitta i avfallstaxan. Det går också bra att kontakta Borgholm Energis kundservice.

Vilken sorts anläggning har du?Ordninarie, schemalagdInom 5 arbetsdagarInom 3 arbetsdagarAkut tömning
Slamavskiljare och minireningsverk 0-3 kbm8231 0071 5673 210
Sluten tank 0-3 kbm 1 0681 6283 260
Öppna menyn