Taxor och avgifter

Till 2020 har en del allmänna höjningar gjorts i taxan för att få kostnadstäckning, bättre miljöstyrning samt bättre arbetsmiljö för vissa tjänster. Andra ändringar har också gjorts i taxan:

  • Viktavgiften har sänkts till 2,21 kr/kg för kunder med kärl, för att öka utsorteringen av matavfall. Den fasta avgiften har höjts.
  • Numera kan två eller fler grannar med samma abonnemangstyp gå samman och ha en gemensamt sopkärl. De kunder som delar behållare betalar endast en fast avgift per hushåll. Syftet är att minska transporterna och undvika svårframkomliga hämtställen.
  • Abonnemang för hämtning varje vecka för 660 liters kärl och container har införts. Denna tjänst är en anpassning utifrån kundernas behov av hämtning.
  • Avdraget för egenägd container har tagits bort.

Det är viktigt att du har koll på vad som hamnar i ditt sopkärl. En avgift kommer att tas ut vid upprepad felsortering eller löst avfall i kärlet, liksom vid upprepat felvänt kärl. En avgift kommer också att tas ut vid de ställen där ett specialfordon behövs för att hämta avfall, exempelvis vid framkomlighetsproblem.

Det fullständiga taxedokumentet finns att ladda ner längst ner på sidan.

Om du har frågor kring hur den nya taxan påverkar dig och dina abonnemang, är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2020.

Hämtning hos en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

Kärlstorlek Årsavgift, kr/år
Hämtning 26 ggr/år
Årsavgift, kr/år
Hämtning 13 ggr/år
Viktavgift, kr/kg
190 liter 1 179 969 2,21
370 liter 1 509 1 139 2,21

Gemensamt sopkärl för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

Fastighet Årsavgift, kr/år
Hämtning 26 ggr/år
Årsavgift, kr/år
Hämtning 13 ggr/år
Småhus 1 470 910

Hämtning varje vecka, 660 liter kärl

Kärlstorlek Årsavgift, kr/år
Hämtning 52 ggr/år
Årsavgift kr/år
Hämtning 26 ggr/år (vecka 16-41)
Viktavgift, kr/kg
660 liter 4 130 2 645 2,21

Extra hämtning eller extra säck bredvid kärlet

Hämtning inom 14 kalenderdagar Hämtning inom 3 arbetsdagar
(beställningsdag oräknad)
Viktavgift, kr/kr
Kärl 190 l, 370 l, 660 l 70 kr 118 kr 2,21
Extra säck, max 125 liter 62 kr 2,21

Dragavstånd, dörrar, lås och liknande

Utöver ordinarie avgift debiteras avgift för dragavstånd vid hämtning på annan plats än fordonets stopp-plats.

Dragavstånd, dörr/grind, lås Årsavgift kr/år
Hämtning 26 ggr/år
Årsavgift kr/år
Hämtning 13 ggr/år
(Vecka 16-41)
0-10 meter 936 468
11-20 meter 1 326 663
21-30 meter 1 716 858
31-40 meter 2 106 1 053
41-50 meter 2 496 1 443
51-60 meter 2 886 1 443
61 meter och uppåt 4 329 2 165
Upplåsning och öppning alt. endast öppning av dörr, grind eller dylikt 780 390
Lås till kärl 400 400

Byte av kärlstorlek

Avgift för byte av kärlstorlek: 360 kr.
Avgift för av kunden skadat kärl: 140 liter 310 kr, 190 liter 360 kr, 370 liter 415 kr, 660 liter 465 kr.

Hämtning grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall

Hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall eller elavfall från hushåll beställs hos Suez, tfn 0485-561 560. Hämtning sker inom 10 arbetsdagar, beställningsdagen oräknad. För hämtning debiteras framkörningsavgift och avgift per kolli (upp till fyra kollin).

Avfallet får väga max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för hushållsbruk) och ska kunna hanteras av en person. Avfallet ska vara väl förpackat. När avfallet läggs i säck ska säcken vara transparent så att innehållet syns.  Om ett kolli väger mer än 25 kg och det krävs två personer för att lasta tillkommer avgift för dubbelbemanning.

Tjänst Avgift (kr)
Framkörning, per tillfälle 350
Trädgårdsavfall, per kolli 50
Elavfall, per kolli 50
Grovavfall, per kolli 50
Dubbelbemanning, tillägg per hämtning utöver ovan avgifter 350

Hämtning av slam

Extra hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk beställs hos Suez, tfn 0485-561 560 eller hos Borgholm Energi. Nedan visas de vanligaste tömningarna. Övriga avgifter finns att hitta i avfallstaxan. Det går också bra att kontakta Borgholm Energis kundservice.

Vilken sorts anläggning har du? Ordninarie, schemalagd Inom 5 arbetsdagar Inom 3 arbetsdagar Akut tömning
Slamavskiljare och minireningsverk 0-3 kbm 735 kr 899 kr 1 399 kr 3 210 kr
Sluten tank 0-3 kbm 954 kr 1 454 kr 3 260 kr

 

Öppna menyn