Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Egna markarbeten

Planerar du att gräva? Låt oss visa var alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.

Var kan jag gräva?

Du som planerar att gräva, schakta eller spränga kan få besked om nedgrävda ledningar i närheten av ditt tänkta arbetsområde via tjänsten Ledningskollen. Ledningskollen är en webbtjänst som ger dig information om nedgrävda ledningar där de flesta större ledningsägare finns med.

För att ta reda på om det finns Kommunala vatten- och avloppsledningar eller fjärrvärmeledningar i området behöver du kontakta Borgholm Energis kundservice. Vatten- och avloppsledningar kan vi endast visa fram till tomtgräns. Tänk även på att det kan finnas privata ledningar inom området som inte omfattas av Ledningskollen. Kontakta till exempel den lokala vattenföreningen om det finns en sådan i området.

Så fungerar Ledningskollen

Skicka en fråga till Ledningskollen så snart du planerar något slags markarbete. Ledningskollen riktar sig både privatpersoner, företag, myndigheter och kommuner. Du kan få information om både elledningar och fjärrvärmeledningar. Det är gratis att ställa frågor och att registrera sig som ledningsägare på Ledningskollen. Det är 3 dagars svarstid på projekteringsärenden och 5 dagars hanteringstid på utsättningsärenden.

Skapa ett konto på Ledningskollen.se och ställ din fråga om ledningsanvisning. När du skapar ditt ärende får du rita in ditt grävområde på en karta. Du får sedan information om vilka ledningsägare som du behöver få svar från innan du kan börja gräva. Tjänsten är kostnadsfri. Det är 3 dagars svarstid på projekteringsärenden och 5 dagars hanteringstid på utsättningsärenden. Ska någon annan gräva åt dig kan du låta den göra ärenden åt dig.
Till Ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grävning i offentlig mark

Innan du ska gräva eller schakta i offentlig mark måste du ansöka om ett så kallat grävtillstånd. Offentlig mark definieras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän. På Borgholms Kommuns hemsida finns mer information om grävtillstånd och hur du ansöker.
Till Borgholms Kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Faror förknippade med avgrävda ledningar och kablar

Att gräva på en plats utan att ta reda på var det finns nedgrävda ledningar innebär en stor risk.

  • En skadad elkabel kan vara livsfarlig och strömförande även om den är avgrävd.
  • Vatten från en fjärrvärmeledning är grönfärgat för att lättare kunna upptäcka läckor, och har en temperatur mellan 80–120 grader.
  • I vatten- och avloppsnät finns risk för smittspridning.

Det är viktigt att du alltid kontaktar oss om någon kabel eller ledning skadas!

Öppna menyn