Anmäl inkoppling av kommunalt VA

När anläggningsavgiften är betald och fastigheten är fysiskt ansluten till kommunalt vatten och/eller avlopp, är du som fastighetsägare skyldig att snarast anmäla inkopplingen till Borgholm Energi.

Först när anmälan om inkoppling är registrerad kan personal från Borgholm Energi bokas upp för att öppna fastighetens vattenventil och släppa på vatten in i ledningarna. Du har då rätt att nyttja dina VA-tjänster. Ska fastigheten förses med vattenmätare måste mätarplatsen med konsol godkännas.

Observera att det inte är tillåtet att på egen hand öppna eller stänga ventiler på det kommunala vattenledningsnätet

Du anmäler din inkoppling i formuläret nedan.

Öppna menyn