Avslutad

Underhåll Ekstigen

Borgholm Energi utför underhållsarbete på vatten- och avloppsledningsnätet på Ekstigen i Borgholm.

Arbetet påbörjas under vecka 39 och beräknas vara klart under vecka 45.

Område som berörs

Arbetet berör Ekstigen i Borgholm som delvis kommer att stängas av, omledning av trafik sker enligt skyltning.

Vad gör vi?

Samtliga fastigheter på Ekstigen saknar fysisk förbindelsepunkt, vilket är en viktig del för att utföra underhållsarbete både på fastighet och ute på ledningsnätet. Installation av servisventil samt spolbrunn för dag- och spillvatten kommer därför genomföras till respektive fastighet.

  • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

    Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du nedan.
    Driftinformation via SMS

    Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

    Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, VA-projektledare

Öppna menyn