Avslutad

Utbyggnad Ekbacka

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp vid Ekbacka i Borgholm.

Arbetet kommer påbörjas under vecka 26 och beräknas vara slutfört under vecka 30.

Område som berörs

Under vecka 28 till och med vecka 30 kommer delar av Tullgatan vara avstängd, se karta för omledning av trafik.

Vad gör vi?

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp.

  • Borgholm Energi har som huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i de områden i Borgholms kommun som beslutas av kommunfullmäktige, så kallade verksamhetsområden (VO).

  • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

    Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du nedan.
    Driftinformation via SMS

    Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

    Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, VA-projektledare

Öppna menyn