Bostäder

Borgholms kommun har genomfört organisatoriska förändringar och har bildat bostadsbolaget Borgholmshem AB.

Personal och alla hyresbostäder som tidigare tillhört Borgholm Energi har sedan 1 maj 2023 flyttats över till Borgholmshem.

Besök Borgholmshems hemsida för mer information.

Öppna menyn