Avslutad

Förnyelse Sandvik

Borgholm Energi förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Sandvik.

Arbetet påbörjades i augusti 2023 och beräknas vara klart i november 2023.

Besiktning inför arbete

Inför arbete kommer Forcit Consulting, på uppdrag av Borgholm Energi, utföra en sprickbesiktning på fastigheter i närliggande område. En sprickbesiktning utförs för att säkerställa fastigheters skick innan ett anläggningsarbete påbörjas.

Du som äger en fastighet som omfattas av besiktningen kommer bli informerad via brevutskick om vilken dag och tid entreprenören önskar tillträde.

Vid generella frågor gällande besiktningen, kontakta vår kundservice på telefon 0485-883 00 eller e-post info@borgholmenergi.se.

Område som berörs

Arbetet berör Norra Långgatan i Sandvik som delvis kommer att stängas av, omledning av trafik sker enligt skyltning.

Asfaltering utförs under våren 2024.

Vad gör vi?

Borgholm Energi förnyar vatten- och avloppsledningsnät. Ledningarna kommer att förnyas fram till fastighetens förbindelsepunkt som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

 • Borgholm Energi arbetar kontinuerligt för att byta ut och förnya VA-ledningarna i Borgholms Kommun. Det finns en plan för hur ledningar byts ut där de äldsta och sämsta ledningarna prioriteras, men arbetet samordnas även ofta med andra projekt. Det är mer kostnadseffektivt samt minskar störningarna.

  Äldre ledningar byts ut för att säkerställa hög dricksvattenkvalitet samt för att förebygga vattenläckor. Spill- och dagvattenledningar byts ut för att förebygga att ledningar inte går sönder och att avloppsvatten läcker ut.

 • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

  Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du nedan.
  Driftinformation via SMS

  Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

  Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Fredrik Lindgren, VA-ingenjör

Öppna menyn