Pågående

Kontroll av dag- och spillvattenanslutningar Borgholm och Köpingsvik

Entreprenören Svapipe AB kommer under hösten 2023 och våren 2024 att utföra kontroll och inventering av dag- och spillvattenanslutningar i Sjöstugeområdet, Kolstad, Solberga, Köpingsvik och Lundegård.

Syftet med kontrollen är att identifiera ledningsnät som är kopplade enligt en äldre standard, så kallat duplikatsystem. Vid dessa system kan det förekomma att ”rent” dränerings- och takvatten, så kallat dagvatten, leds till spillvattenledningen. Felkopplade ledningar gör alltså att vatten som inte behöver renas transporteras genom ledningsnätet till reningsverket, vilket är kostsamt då det ökar belastningen på driften. Vattenledningar som är kopplade på det här sättet är inte längre godkända enligt svensk standard (Svenskt Vatten P110).

Område som berörs

Kontroll av spillvattenanslutningar kommer ske områdesvis enligt nedan.

Vecka 38-42: Kolstad

Vecka 42-45: Sjöstugeområdet (arbete avslutat vecka 43)

Vecka 5-14: Solberga och Köpingsvik (arbete påbörjas vecka 7)

Vecka 14-24: Lundegård

Hur påverkar det här dig?

De kommunala VA-ledningarna kommer att spolas eller rökas/färgas samt filmas med en rörkamera för att säkerställa att de är korrekt kopplade. I de fall rökning används kan rök komma in i fastigheten om det finns läckor eller om vattenlås inte är täta, röken är helt ofarlig och försvinner efter en stund. För att undvika att röken ska komma in i fastigheten kan man med fördel fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) – exempelvis badrum, pannrum, källare och garage.

För att kunna utföra arbetet kan entreprenören behöva beträda er tomt.

  • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

    Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du nedan.
    Driftinformation via SMS

    Tack för visad förståelse.

Vad händer sen?

Syftet med kontrollen är att identifiera ledningsnät som är kopplade enligt en äldre standard, så kallat duplikatsystem. I de fall vi påträffar felkopplade ledningar kommer vi ta kontakt med berörd fastighetsägare.

Har du frågor gällande åtgärder – kontakta vår kundservice och efterfråga någon av nedanstående kontaktperson.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Fredrik Lindgren, VA-ingenjör
Amie Ringberg, VA-projektledare

Öppna menyn