Avslutad

Publicerad: 30 januari, 2023 | Uppdaterad: 6 oktober, 2023

Överföringsledning Strömmen

Borgholm Energi bygger överföringsledning mellan Strömmen i Runsberga och Lindby kanal.

Arbetet påbörjades i mars 2023 och beräknas vara slutfört i oktober 2023.

Område som berörs

Det planerade arbetsområdet sträcker sig från Strömmen i Runsberga via Sättra, Jämjö och Hagby för att avslutas i Lindby.

Vad gör vi?

Borgholm Energi planerar att bygga en överföringsledning mellan Strömmen och Lindby kanal.

 • Borgholm Energi har som huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i de områden i Borgholms kommun som beslutas av kommunfullmäktige, så kallade verksamhetsområden (VO).
  Överföringsledningen mellan Strömmen och Lindby kanal planeras för att öka mängden infiltrationsvatten i Lindby vattentäkt där det periodvis varit låga vattennivåer under perioder de senaste åren.

 • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

  Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du här.
  Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du nedan.
  Driftinformation via SMS

  Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

  Tack för visad förståelse.

Kontaktperson

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Fredrik Lindgren, VA-ingenjör

Öppna menyn