Planerade

Publicerad: 16 maj, 2022 | Uppdaterad: 20 juni, 2023

Överföringsledningar Böda – Byxelkrok

Borgholm Energi planerar för en byggnation av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Böda och Byxelkrok.

På grund av den förändrade omvärldsbilden kan projektering, dvs. tillståndsansökningar, markavtal och utförande, inte fortsätta i tidigare planerad takt. Byggnationen av överföringsledningar kommer att ta längre tid att slutföra vilket också senarelägger det som är prioriterat därefter. Investeringstakten styrs av investeringsbudget och affärsplan som beslutas av styrelsen.

Område som berörs

Det planerade arbetsområdet sträcker sig från Böda via Skäftekärr, Stora Mossen vidare till Lyckebäck, Mellby, Torp för att avslutas i Byxelkrok.

Vad gör vi?

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Böda till Byxelkrok.

 • Borgholm Energi bygger överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Böda och Byxelkrok då det behövs mer vatten i Byxelkrok samt att reningsverket i Byxelkrok inte kan ta emot mer avloppsvatten. Dricksvatten kommer att ledas från Böda till Byxelkrok medan avloppsvatten leds i motsatt riktning.

  Borgholm Energi har som huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i de områden i Borgholms kommun som beslutas av kommunfullmäktige, så kallade verksamhetsområden (VO).

 • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

  Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du nedan.
  Driftinformation via SMS

  Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

  Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Amie Ringberg, VA-projektledare
Fredrik Lindgren, VA-ingenjör

Öppna menyn